Volkanik Cüruf ve Fosforlu Cüruf

31 Ağustos 2023 21:07
resimler-makale/fosforlu-cüruf.webp
google news

Volkan küllerinin tabakalar halinde birikmesi ve yeryüzüne püskürtülme sonucu meydana gelmiş materyallerdir. Hafif yapısı ile su tutucu bir bitki yetiştirme ortamıdır.  Çok sayıda gözenek içeren bir volkanik kaya türüdür. Doğal bir yalıtım malzemesi veya toprağı havalandıran bir eleman olarak kullanılabilir

Fosforlu Cüruf

Tamamen saf olmayan metaller ergitildiği zaman yoğunluk farkı nedeniyle yüzeyde biriken daha hafif metallere verilen isimdir. Hafif metalin havayla temas edip oksitlenmesiyle oluşur. Bu nedenle metal küfü olarak da bilinir. Günümüzde çimento, seramik yapımında ve yapay kordon yapımında kullanılır.

Cüruf, geçmişte daha çok beton ve asfalt, yol döşeli dolum, dolgu ve demiryolu balastlarında agrega olarak inşaat amaçlı kullanılmıştır.

Bir kalsiyum ve silika bileşeni olan cüruf az miktarda uranyum ve radyum da içerir. Bu iki element doğal olarak fosfat cevherinde bulunur. Cürufun içindeki varlığı çok düşük seviyelerde gama ışınımı yayar - tıbbi x-ışınlarına benzer bir radyasyon türüdür.

Avrupa’da bu konuyla ilgili evlerde ve iş yerlerinde agrega olarak kullanılmış cürufun o yapılarda bulunan insanlar üzerindeki etkisi zamansal mekansal olarak ölçülmektedir.