Hareketsizliğin Bedeli: Yılda 10.000 Milyar Dolar

18 Haziran 2024 18:33 Ekonomi
resimler-haber/eğitim_jxh4Eti.webp
google news

Okula gitmeyen çocuklar ve eğitimdeki boşluklar küresel ekonomiye yılda 10.000 milyar dolara mal oluyor.

Şu anda dünya genelinde 250 milyon kız ve erkek çocuk eğitime erişimden mahrum bırakılırken, yeni bir UNESCO raporu ilk kez eğitim eksikliklerinin ekonomik ve toplumsal maliyetini analiz ediyor. UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, Örgüt'ün Üye Devletlerini okulu bırakmanın oluşturduğu "kısır döngüyü" mümkün olduğu kadar çabuk kırmaya çağırıyor.

Okulu bırakmanın ve eğitim eksikliğinin küresel maliyeti şaşırtıcı. Yılda 10.000 milyar dolar. Bu mali kaygılara ek olarak, kayda değer bir sosyal etki de var. Bu UNESCO raporundaki mesaj açık: eğitim stratejik bir yatırımdır - bireyler, ekonomiler ve bir bütün olarak toplum için en iyi yatırımlardan biri. Üye devletlerimizi bu evrensel hakkın mümkün olan en kısa sürede her insan için gerçeğe dönüşmesini sağlamaya çağırıyorum", dedi UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay.

1948'de eğitim "evrensel bir insan hakkı" ilan edildi. Bu hak, Birleşmiş Milletler'in herkes için kaliteli eğitime erişimi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olarak tanımladığı 2015 yılında yeniden teyit edildi. Ancak, eğitime erişimde onlarca yıldır kaydedilen ilerlemeye rağmen, dünya çapında 250 milyon çocuk ve genç hala okula gidemiyor ve düşük ve orta gelirli ülkelerdeki 10 yaşındaki çocukların %70'i bugün basit bir yazılı metni bile anlayamıyor.

Pazartesi günü yayınlanan "Hareketsizliğin bedeli: Çocukların ve gençlerin öğrenmemesinin küresel özel, mali ve sosyal maliyetleri " başlıklı yeni bir raporda UNESCO, okulu bırakmanın ve eğitimdeki boşlukların küresel ekonomiye maliyetini ortaya koyuyor 2030 yılına kadar yılda 10.000 milyar dolar, bu da Fransa ve Japonya'nın yıllık GSYİH'larının toplamından fazlasına eşdeğer.

Buna karşılık rapor, okulu erken bırakanların veya temel becerilere sahip olmayanların oranının yalnızca %10 oranında azaltılmasının, yıllık GSYİH büyümesini yüzde 1 ila 2 puan artıracağını tahmin ediyor. Bu nedenle eğitim bir ülkenin yapabileceği en iyi yatırımlardan biri gibi görünmektedir.

Rapor, bu mali kaygıların ötesinde, eğitimdeki bu eksikliklerin neden olduğu ciddi toplumsal hasar konusunda da uyarıda bulunuyor. Temel becerilerin edinilmesindeki eksiklikler dünya çapında genç kızlar arasında erken gebeliklerde %69'luk bir artışla ilişkilendirilirken, ortaöğretimin her yılı kızların 18 yaşından önce evlenme ve çocuk sahibi olma riskinin azaltılmasına katkıda bulunuyor.

Herkes için kaliteli eğitim için 10 öneri

Pazartesi günü UNESCO'nun Paris'teki (Fransa) genel merkezinde eğitim bakanları toplantısı sırasında - Herkes için Kaliteli Eğitim Yüksek Düzey Yönlendirme Komitesi Genel Direktörü ile birlikte başkanlık yapan Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric'in de katılımıyla - Audrey Azoulay, Örgüt'ün 194 üye devletini "eğitimin dünya çapındaki her insan için bir ayrıcalıktan bir ayrıcalığa dönüştürülmesi konusundaki kararlılıklarına saygı duymaya" çağırdı. Genel Direktör ayrıca "eğitimin, yoksulluğun azaltılmasından iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar günümüzün zorluklarının üstesinden gelmek için önemli bir kaynak olduğunu" hatırlattı.

Herkes için kaliteli eğitim hedefine ulaşmak için UNESCO raporunda 10 öneri yer alıyor. Bunlardan ilki, hükümetlerin her kız ve erkek çocuğunun en az on iki yıl boyunca ücretsiz, kamu tarafından finanse edilen eğitim almasını garanti etmesidir. Bu tür bir eğitim, öğrenmenin temellerini mümkün olduğu kadar erken atmak ve eşitsizlikle mücadele etmek için erken çocukluğa yatırımla el ele gitmelidir. Kaliteli bir eğitimden yararlanamayan veya eğitimine ara verilen gençlere yönelik de “ikinci şans” programları oluşturulmalıdır.

Öğrenme ortamı aynı zamanda hem güvenli hem de kapsayıcı olmalıdır. UNESCO, özellikle dezavantajlı bölgelerde çocukların evleri ile okulları arasında kısa mesafeler bulunması ve tüm okulların suya ve sanitasyona erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyor. Sınıf mevcutları küçük tutulmalı ve dersler, tüm öğrencileri eşit bir şekilde destekleyen, cinsiyet eşitliğine özellikle dikkat eden nitelikli, motive öğretmenler tarafından öğretilmelidir.

UNESCO ayrıca Devletleri, yerel toplulukları ve aileleri, kız ve erkek çocukların tüm eğitim döngüsünü tamamlamalarının önemi konusunda duyarlı hale getirmeye ve ebeveynleri okul faaliyetlerine ve yönetimine dahil etmeye teşvik eder.

Kaynak

UNESCO

Raporun Tamamı

Photo: UNECSO/John İsaac