Çocuklarda Kurşun Maruziyetinin Önlenmesi

28 Ekim 2023 20:47 Sağlık
resimler-haber/Çocuklarda_Kurşun_Maruziyetinin_Önlenmesi.webp
google news

ABD Ulusal Çevre Sağlığı Merkezi (NCEH)’den yapılan açıklamada, “Sağlık Merkezinin Amerikan halkını çevresel tehlikelerden korumaya yönelik bir program planlar, yönetir ve koordine eder. Açıklamada sağlıklı bir çevreyi teşvik ediyoruz ve bulaşıcı olmayan, mesleki olmayan çevresel ve ilgili faktörlerden kaynaklanan erken ölümleri, önlenebilir hastalıkları ve sakatlıkları önlüyoruz. Irk ve etnik azınlık gruplarından kişiler, sosyoekonomik durumu düşük kişiler, çocuklar, yaşlılar ve engelli kişiler gibi artan/yüksek risk altında olan kişilerin sağlığını çevresel tehlikelerden korumaya özellikle kararlıyız.”

Çocuklukta kurşuna maruz kalmanın zararlı etkileri önlenebilir. Önemli olan çocukların kurşunla temas etmesini önlemektir.

Çocukların kurşuna maruz kalmasını nasıl önleyeceğinizi öğrenin.

Boya, toprak, hava, su, gıda, kozmetik, ilaç, oyuncak ve tüketici ürünlerinde bulunan kurşun çıplak gözle görülmez ve kokusu yoktur. Çocuklarda güvenli bir kan kurşun düzeyi belirlenmemiştir.

Kurşuna maruz kalmak çocuğun sağlığına ciddi şekilde zarar verebilir.

Beyin ve sinir sistemine zarar

Büyüme ve gelişmenin yavaşlaması

Öğrenme ve davranış sorunları

İşitme ve konuşma sorunları

Ebeveynlerin, çocukların zarar görmeden önce kurşuna maruz kalma oranını azaltmanın birçok yolu vardır. Çocuğun ortamındaki kurşun tehlikeleri belirlenmeli, kontrol edilmeli veya güvenli bir şekilde ortadan kaldırılmalıdır.

Çocukların Kurşunla Temasa Geçmesinin Yaygın Yolları

Çocuklar, konut boyalarında kurşunun 1978'de yasaklanmasından önce inşa edilen binalarda ve evlerde boya kırıntıları ve kurşun boyadan kaynaklanan tozla temas yoluyla kurşuna maruz kalabilirler. Bu boya parçacıkları ve toz parçacıkları pencere kenarlarına, zemine, toprağa, oyuncaklara, biblolara veya parmaklara bulaşabilir. Küçük çocuklar normal gelişimlerinin bir parçası olarak ellerini veya kurşun tozuyla kirlenmiş olabilecek diğer nesneleri ağızlarına götürdüklerinde kurşuna maruz kalabilmektedirler.

Çocuklar ayrıca kırılmış kurşun boya parçalarını veya kurşun tozunu yutmaları veya solumaları durumunda da kurşuna maruz kalabilirler. Örneğin eski veya yıpranmış kurşun boya soyuluyor ve çatlıyor ve evlerin içinde ve çevresinde kurşun tozu birikiyor. Bu, kapılarda, pencere kenarlarında ve kuyularda meydana gelir.

Kurşuna maruz kalmak, beyin ve sinir sistemi hasarı, büyüme ve gelişmenin yavaşlaması, öğrenme ve davranış sorunları, işitme ve konuşma sorunları dahil olmak üzere çocuğun sağlığına ciddi şekilde zarar verebilir.

Ayrıca aşağıdaki faaliyetler sırasında 1978'den önce inşa edilen ev veya binalarda boya bozulduğunda kurşun saçılabilir:

Binanın yıkılması veya yeniden düzenlenmesi

Boya çıkarma

Yeniden boyama için yüzeylerin hazırlanması

Çocuklar ayrıca dışarıda oynarken kurşunla kirlenmiş toprağı yutmak veya solumak ya da içeriye ayakkabı veya elbiseyle getirilmek suretiyle de kurşuna maruz kalabilirler.

Diğer kurşun maruziyeti kaynakları aşağıdakileri içerir:

Kurşunlu benzin, havacılık yakıtı, madencilik veya endüstrilerden kaynaklanan kurşunla kirlenmiş topraktan gelen toz

Kurşun bazlı borular, musluklar ve sıhhi tesisat armatürleri aracılığıyla sağlanan içme suyu

Bazı şeker ve şeker kaplamaları

Oyuncaklar, mücevherler, antikalar ve koleksiyon eşyaları gibi bazı tüketici ürünleri

Kurşun sırlı çömlek

İş yerinde veya hobileri nedeniyle kurşunla karşılaşan yetişkinler, ailelerini istemeden

İşyerlerinde veya hobileri nedeniyle kurşuna maruz kalan yetişkinler, eve götürülebilecek kurşun maruziyetini aşağıdaki yöntemlerle önleyebilirler:

İşten ayrılmadan önce kıyafet ve ayakkabıların değiştirilmesi.

İşten çıkmadan önce duş alınmalıdır.

Kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları eve götürmekten kaçınılmalı. Eve kıyafet getiriliyorsa, iş elbiselerini kapalı bir plastik torbada saklayın ve iş elbiselerini ayrı yıkayın.

Kaynak

CDC